Restauracja Parkowa to idealne miejsce na rodzinny obiad, kolacj─? we dwoje, kaw─? lub piwo z przyjació??mi a tak??e na organizacj─? wszelkich imprez okoliczno??ciowych. Obs??ugujemy równie?? grupy zorganizowane dzieci, m??odzie??y oraz osób doros??ych udzielaj─?c atrakcyjnych zni??ek. Do dyspozycji go??ci oferujemy sal─? o wystroju w klimacie puszcza??skim, która umo??liwia wygodn─? zabaw─? nawet 110 osób a w sezonie letnim przestronny taras z malowniczym widokiem na park.
Je??eli chcesz zaskoczy─? swoich go??ci wspania??─? zabaw─? i atmosfer─? wyj─?tkowego miejsca, odwied?? nasz─? restauracj─? i sprawd?? czy to jest miejsce którego szuka??e??.

Grupy Turystyczne

Podczas odwiedzin w Bia??owie??y, zapraszamy grupy do skorzystania z naszej specjalnej oferty dotycz─?cej wy??ywienia grupowego.

Menu dopasujemy do Pa??stwa oczekiwa?? oraz zaplanowanego bud??etu.

Przyk??adowe menu: 

1.  Rosó?? z makaronem, filet z kurczaka panierowany, ziemniaki gotowane, surówka, kompot

2.  Zupa pomidorowa z ry??em, kotlet mielony, ziemniaki gotowane, surówka, kompot 

3.  Zupa jarzynowa, udko pieczone, ziemniaki gotowane, surówka, kompot

Ceny:

Dzieci klasa I-VI 17 z?? /osoba

Gimnazjum 19 z?? / osoba

M??odzie?? szko??a ??rednia 20 z?? / osoba

Osoby doros??e od 27 z?? / osoba

Grupy powy??ej 30 osób pilot oraz kierowca otrzymuj─? obiad na koszt restauratora

Prosz─? wysy??a─? do nas zapytania. Istnieje mo??liwo??─? ustalenia innego menu.